Bevakning och områdesbevakning

Till bevakningstjänst kan alla personer boende i Sverige eller Danmark ansluta sig. Du behöver ej varken ha larmsystem installerat eller genomgå en genomsyn för att ansluta din firma eller hus till vår områdesbevakningstjänst. Vår utgångspunkt för en områdesbevakning med god kvalité och kundvärde är att skapa trygg och säker närmiljö som hindrar inbrott och annan brottslig verksamhet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *