Bevakningstjänster

Ronderande bevakning

Västbevakning utför ronderande tjänster hos ett stort antal kunder. Exempel på uppgifter som väktaren utför under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning. Finns det något hos Er som Ni skulle behöva få utfört under icke arbetstid, eller som en ronderande väktare skulle kunna utföra när som helst på dygnet, hör av Er till oss så hjälper vi Er!

Områdesbevakning

Områdesbevakning är ett kostnadseffektivt sätt att erhålla tillsyn av din arbetsplats eller bostad i samverkan med övriga företagare eller boende i området. Det är vanligt att bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och köpmannaföreningar är intresserade av denna typ av tjänst.

Stationär bevakning

Ibland kan det vara mer effektivt och ekonomiskt att använda en stationär väktare på plats. Det innebär att väktaren har ett specifikt bevakningsområde som inte får lämnas. Exempel på uppgifter som väktaren ansvarar för kan vara in- och utpasseringskontroller, tillträdeskontroll, telefoni, post- eller fastighetsservice.

Parkeringsövervakning

Parkeringsvakten har som uppgift att kontrollera att fordon är parkerat enligt gällande trafikbestämmelser. Våra parkeringsvakter anlitas av tomt ägare, bostadsrättsföreningar, köpcentrum, företag med privata parkeringsplatser.

Larmutryckning

Västbevakning har ett stort antal bevakningsfordon som ständigt står i beredskap för att åtgärda larm. Alla typer av larm åtgärdas, t.ex. inbrotts-, drift- och överfallslarm mm. Allt efter överenskommelse mellan Västbevakning och Er som kund.

Fastighetsjour

Vår fastighetsjour ger en ökad trygghet och bekvämlighet åt både fastighetsägare och hyresgäster. Våra väl utrustade åtgärdsbilar och utbildade jourväktare står ständigt i beredskap att hantera de flesta akuta problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *